داستان سمک عیار Dastan Samak_Ayyar

قراره داستان سمک عیار رو با خوانش آقای سید علی میرفتاح که درکانال تلگرام هفته نامه کرگدن منتشر میشد رو برای دسترسی بهتر دوستان در اینجا بگذارم. سَمَک عَیّار رمانی است مشهور و قدیمی به زبان فارسی که در سدهٔ ششم هجری نوشته شده است..

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Saturday Jan 19, 2019

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822